Nasiriye Ehl-i Beyt Turlarındaki Ziyaret Yeri

Seyyid Ahmet Rüfai Hazretleri

DOĞUMU:Miladi   1119
VEFATI    : Miladi 1182

Basra ve Bağdat arasında Arzı Betayih denilen bir bölgede Ebu Ubeyde de dünyayı teşrif etmiş,Vasıt şehrinde vefat eylemiştir. Kabri şerifleri Vasıtda’dır. Ziyaretgahtır.

Tasavvufta ki yeri, irfan ağırlıklıdır. Ünvanı Sultanül Arifindir.Batıni ilimlerde onu geçenin olmadığını, tüm tasavvufçular kabul etmişlerdir. Ledün ilminin büyük imamlarındandır. Fıkıh ilminde de müctehid derecesindedir. Güzel ahlakta Darbımesel olmuştur. Baba yönünden Hazreti Hüseyin’e Ana yönünden Hazreti Hasan’a dayanır. Onun için Ebel Alemeyn lakabı vardır. Yani İKİ BAYRAK SAHİBİ demektir.

Tasavvuf silsilesi (Tarikat silsilesi) piri (Şeyhi) Aliyyül Kari’ül Vasiti Hazretleri kanalı ile, Cüneyd Bağdadi, Sırri Sakati, Maruf’u Kerhi, Davud’u Tai, Habibi Acemi, İmam Hasan el Basri ve Seyyidena Şahi Velayet Hazreti Ali (K.V) efendimize ve Nebi Aleyhisselatı Vesselam’a kavuşur.

MENKIBELERİ : Bir çok olağanüstü menkıbeleri rivayet edilir. En büyüğü Ravzai Muttahara’da

Büyük Evliyaların huzurunda Şahi Risalet Efendimiz’in mübarek Yeşil Elinin kendisine uzandığı ve Hazreti Pirin alenen elini öptüğüdür. Bunu bütün tasavvufcular kabul ederler. Seyid Ahmet Rüfai Hazretleri Tüm tasavvufcularca kabul edilen ve bilinen -Aktabı Arbaa-dandır. Aktabı Arbaa: DÖRT BÜYÜK KUTUP demektir.

Bu Zatlar, sırası ile, Sultan-ı Evliya Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet Rüfai, Seyyid Ahmed Bedevi ve Seyyid İbrahim Dusuki Hazretleridir.

Abdülkadir Geylani, Ahmed Rüfai ve Ahmet Bedevi Hazretleri çağdaştır, birbirlerini görmüşlerdir. Seyyid İbrahim Dusuki Hazretleri de, Seyyid Ahmet Bedevi ile buluşmuşlardır. Dördü de Gavstır. Abdulkadiri Geylani Gavsul azamdır.(R.D) Dördü maneviyatta birbirlerinin vekilidirler. Birine bağlanan dördüne de bağlanmış olur. Sırları, ezkarları usül ve erkânları aynıdır. Kadirilik, Rüfailik, Bedevilik, Dusukilik, birdir. Aynı yoldur. Hazreti Ali’nin yoludur. Hazreti Ali yolunda olanlara Aleviler, Hüseyniler  Hazreti Ebubekir yolunda olanlara Bekriler, Sıddıkiler denir, Tasavvuf tarihinde ve tasavvufcular arasındadır.

Ehl-i Beyt Ziyaretlerini Yapabileceğiniz Turlarımız

Kerbela Ehl-i Beyt Turu
6 Gece - 7 Gün

(0)

Kerbela Ehl-i Beyt Turu
3 Gece - 4 Gün

(0)

Kerbela Ehl-i Beyt Turu
4 Gece - 5 Gün

(0)

Kerbela Ehl-i Beyt Turu
5 Gece - 6 Gün

(0)

Aşura Günü Kerbela Turu
4 Gece - 5 Gün

(0)

Aşura Günü Kerbela Turu
7 Gece - 8 Gün

(0)

Erbain Günü Kerbela Turu
4 Gece - 5 Gün

(0)

Erbain Günü Kerbela Turu
7 Gece - 8 Gün

(0)